Het revolutionaire funderingsvloersysteem zonder lineaire koudebrug en met hoge isolatiewaarde.

funderingsvloer-hectar

Het basisprincipe van het funderingssysteem is een betonnen plaatfundering van 160mm tot 300mm dik. De plaatfundering vormt tevens de begane grondvloer. Al naar gelang de grondslag wordt deze gefundeerd op staal of op palen. De betonvloer kan zowel traditioneel worden gewapend, als met staalvezels.

De betonvloer wordt gestort op twee lagen kruislings gelegde EPS isolatieplaten. De benodigde EPS-kwaliteit wordt per project door de constructeur vastgesteld. Ter plaatse van de randen wordt de funderingsrandkist van Sunpor EPS isolatiemateriaal toegepast. Voor deze randkist is begin 2015 octrooi aangevraagd. De randkist zorgt ervoor dat het funderingssysteem geheel koudebrugvrij is. Daarmee kan een reductie op de EPG worden behaald van 0,03 tot 0,05.

De aanlegdiepte van het systeem bedraagt slechts 40 – 50cm. Dit levert een grote kostenbesparing op van grondverzet en afvoer van overtollige grond. De vorstrand wordt niet langer ‘traditioneel’ verticaal geplaatst, maar als een horizontale vorstrand toegepast. Een principe dat met name in de Scandinavische landen veel wordt toegepast. De complete funderingsvloer – inclusief riolering – kan binnen 3 werkdagen worden gerealiseerd. Dit levert een aanzienlijke besparing aan manuren op en verkort de bouwtijd.

Indien een gemetseld buitenblad wordt toegepast, dan wordt deze geplaatst op de betonneus die is opgenomen in de randkist. In de randkist worden nokken opgenomen van lichtbeton waarop het buitenblad kan worden gemetseld. De nokken hebben een zeer hoge isolatiewaarde waardoor er geen koudebrug optreedt.

Download de Hectar informatie flyer:

Download