Het revolutionaire funderingsvloersysteem met alleen maar voordelen

Met het HECTAR funderingsvloersysteem kunt u als bouwer in de meeste gevallen tenminste 10% kosten besparen. Er zijn voorbeelden waaruit blijkt dat dit kan oplopen tot ruim 30%! Andere voordelen zoals hoge Rd waarde en het ontbrekend van de lineaire koudebrug krijgt u er gratis bij.
Het bouwen van een funderingsvloer vanaf ontgraven van de bouwput tot en met het storten van de vloer neemt al snel 5 tot 10 werkdagen in beslag. Met het HECTAR funderingsvloersysteem kan dit in de meeste gevallen worden teruggebracht tot 2 of 3 dagen!
De in het werk gestorte funderingsvloer ligt standaard op een laag van maar liefst 20 cm EPS isolatieplaat. De druksterkte van de isolatieplaat wordt berekend door de Hectar constructeur. De Rd waarde van de funderingsvloer kan in veel gevallen uitkomen op maar liefst 5,5! Uiteraard is het vloersysteem ook geschikt voor de bouw van zeer energiezuinige passiefhuizen.
De energiezuinige HECTAR funderingsvloer is koudebrugvrij en maakt een einde aan de vrijwel altijd voorkomende lineaire koudebrug t.p.v. de fundering. Hierdoor is het in de meeste gevallen mogelijk een verlaging van de EPC te behalen van 0,03 tot zelfs 0,05. Een vergelijkbare reductie kan worden bereikt met bijvoorbeeld een extra investering in een zonneboiler en zonnecollectoren. De meerkosten hiervan bedragen in de regel al snel rond de € 3.000,00.
Door het ontbreken van veelal ondichte vloerdoorvoeren en een kruipluik zijn er geen lekken in de vloer. Bovendien is vochtige en muf ruikende lucht uit de kruipruimte verleden tijd. 
Door de eigenschappen en de standaard detailleringen van het HECTAR funderingsvloersysteem is het is niet mogelijk dat grond- of oppervlaktewater op- of onder de funderingsvloer kan doordringen.
Omdat de aanlegdiepte zich ca. 40 cm onder vloerpeil bevindt en een zijwaartse vorstrand onderdeel is van het HECTAR funderingsvloersysteem hoeft er relatief weinig ontgraven te worden. Ook is het systeem geschikt voor gebieden met een hoge grondwaterstand.
Het HECTAR funderingsvloersysteem maakt funderingsbalken bij funderingen op palen overbodig. Door het enigszins versterken van de vloer kan deze veelal rechtstreeks op de paalkoppen aangebracht worden. Over kosten- en efficiencyvoordelen gesproken!
Aan het einde van de levensduur kan EPS in zijn geheel hergebruikt worden en als hoogwaardige grondstof dienen voor de productie van nieuwe EPS isolatieproducten. EPS is niet belastend voor het milieu, niet toxisch en laat geen schadelijke stoffen na.
Onderdeel van het HECTAR funderingsvloersysteem is de standaard toepassing van staalvezelbeton. De staalvezels worden in de betonfabriek in het beton gemixt . Hierdoor is het zware werk van ijzervlechten en wapeningsnetten leggen in de meeste gevallen overbodig geworden.
Geluid heeft geen kans in het HECTAR systeem. Woningscheidende wanden kunnen gewoon op de doorlopende funderingsvloer worden gesteld. De onderliggende EPS isolatievloer neemt in de meeste gevallen de geluidstrillingen op en geeft deze niet af aan aangrenzende ruimtes.
In de bovenste isolatielaag wordt de PVC buis van de riolering gelegd. Deze afvoerbuis wordt via de kortste weg direct naar buiten de fundering aangelegd en aangesloten op de ringleiding die naar de inspectieput wordt gevoerd. Deze bevindt zich maximaal 1 meter uit de gevel. Een tweede ringleiding is bestemd voor de afvoer van hemelwater en wordt aangesloten op de inspectieput voor hemelwater.