Hectar BV is een gezamenlijke onderneming van Villa Nova Bouw BV (bouwers van energiezuinige woningen) en Constabiel (bouwadviseurs en constructeurs). De revolutionaire funderingsrandkist die de basis vormt van het koudebrugvrije funderingssysteem is een uitvinding van Bert Schlüter van Villa Nova. In nauwe samenwerking met Ing. Christiaan Veenink van Constabiel is e.e.a. doorontwikkeld en gefinetuned. Na het bouwen van een aantal testvloeren is voor deze innovatieve funderingsrandkist begin 2015 octrooi aangevraagd. De activiteiten vinden plaats vanuit onze vestiging in de bouwstad Rijssen in het Overijsselse Twente.

De prijs is sterk afhankelijk van de constructie. We maken graag een offerte op maat. U kunt de vloertekening en constructieve gegevens naar ons mailen. We zenden u binnen 5 werkdagen de offerte.

  • Engineering en legplan
  • Ontgraven van de bouwput tot een diepte van 60 cm onder maaiveld
  • Schoonzandpakket
  • HECTAR funderingsrandkist met zijwaartse vorstrand en 20 cm EPS isolatieplaten
  • In het werk gestorte betonvloer. Vloerdikte en wapening volgens opgave constructeur
  • Binnenriolering + ringleiding t.b.v. hwa tot 1 meter uit de gevel
  • Meterkastplaat en meterkastdoorvoeren
  • Grond rondom de vloer aanvullen

Ja. HECTAR levert de compleet gestorte vloer óf alleen de randkisten inclusief de  bijbehorende EPS isolatieplaten en legplan.

Ja. De HECTAR constructeur zal hiervoor een op maat gesneden advies maken. Om constructieve redenen kan het nodig zijn dat de vloer t.p.v. de woningscheidende wanden zal worden verzwaard. Vanwege eisen t.a.v. de geluidsisolatie zal in de meeste gevallen kunnen worden volstaan met een trillingsdempende oplegging van hoogwaardig EPDM-rubber onder de opgaande wanden.

De in het werk gestorte betonvloeren hebben een dikte variërend van 16 tot 30 cm afhankelijk van het constructeursadvies.

In principe kan de HECTAR funderingsvloerplaat als een keldervloer op de heipalen worden gestort. Betonnen ringbalken zijn niet nodig.

De vloer is in principe in 3 werkdagen klaar vanaf het ontgraven van de bouwput tot het storten van de vloer.

Na goedkeuring van de constructieberekeningen kunnen de werkzaamheden in de regel binnen 3 weken starten.

Water en vocht hebben geen schijn van kans door een aantal voorzieningen die deel uitmaken van de principe details. Deze zijn o.m. Z-folie met open stootvoeg in de spouw, bitumineuze afdichting en koude kleefbaan vanaf binnenspouwblad tot aan bovenzijde van de funderingsrandkist. Verder kan er optioneel PE folie op en/of onder de EPS isolatielaag worden aangebracht.

Op de funderingsvloer kan in principe tot 2 ½ halve verdieping gebouwd worden.