Koudebrugvrij

De revolutionaire funderingsvloer zonder lineaire koudebruggen

Koudebruggen zijn plaatsen waar de isolatielaag in de uitwendige scheidingsconstructie plaatselijk wordt onderbroken als gevolg van een ondoordacht ontwerp en/of een gebrekkige uitvoering van de isolerende bouwschil. De gevolgen van deze zwakke schakels zijn o.m. kou van buiten naar binnen, vocht door condensatie en schimmelvorming. Koudebruggen vermijden is dus van groot belang.

Soorten koudebruggen

Er kunnen 2 soorten koudebruggen in een gebouw optreden. De eerste is de lineaire koudebrug. Deze komt voor op de plaats waar twee onderdelen van een gebouw elkaar raken, bijvoorbeeld daar waar een spouwmuur op de fundering rust, waar het dak en de gevel samenkomen en waar metselwerk en kozijnen op elkaar aansluiten. Een andere vorm van koudebrug is de puntvormige. Dit is bijvoorbeeld het geval bij balken die loodrecht op het vlak van een scheidingsconstructie staan en daarbij de isolatielaag onderbreken.

Koudebruggen hebben verstrekkende gevolgen voor het energieverbruik. Doordat gebouwen steeds beter geïsoleerd worden, maken koudebruggen een steeds groter deel uit van de warmtetransmissie door de uitwendige scheidingsconstructie van verwarmde gebouwen. Bij middelmatig geïsoleerde gebouwen bedraagt het warmteverlies ten gevolge van koudebruggen ongeveer 10% van het totale warmteverlies. Bij zeer goed geïsoleerde gebouwen kunnen koudebruggen meer dan 25% van het totale warmteverlies betekenen. Daarnaast kunnen koudebruggen het comfort van de woning omlaag brengen, omdat deze een lagere oppervlaktetemperatuur dan de gemiddelde temperatuur van de omliggende constructie hebben. In combinatie met een te hoge relatieve vochtigheid van de binnenlucht kan dit oppervlaktecondensatie veroorzaken. Dit kan weer leiden tot schimmelvorming en een muffe lucht. Schimmelvorming leidt niet alleen tot structurele beschadiging van een gebouw (zwarte plekken op de muren, aangetaste plafonds e.d.),maar kan ook gezondheidsproblemen (bijv. astma) veroorzaken.

In de EPC berekening waarmee de Energie Prestatienorm wordt uitgerekend, kunnen lineaire warmteverliezen op 3 manieren worden verwerkt: 1 – de numerieke rekenmethode, 2 – gebruik maken van forfaitaire waarden of 3 – de forfaitaire verrekening van de lineaire thermische bruggen. Bij het toepassen van de HECTAR funderingsvloer is het raadzaam te kiezen voor optie 1. Dit kan er toe leiden dat de EPC verminderd wordt met 0,02 – 0,04.

Nokken van ultra-lichtbeton die het metselwerk dragen

Indien er sprake is van een gemetseld buitenspouwblad, wordt deze gedragen door de betonneus. Om de onvermijdelijke koudebrug tussen funderingsvloerplaat en metselwerk te elimineren wordt er, in de isolatiestrook ter plaatse van de bovenzijde van de randkist, om de 40 cm een cylinder vormige oplegnok aangebracht. De nokken met een diameter van 100 mm worden uitgevoerd in Ultra Lichtbeton met als basis geëxpandeerde glasgranulaat. De λ-waarde hiervan is 0,30 W/mK. Ultra Lichtbeton is een innovatieve betonsoort met als bijzondere eigenschap ondermeer een uitstekende isolatiewaarde bij een redelijke draagkracht en hoge mate van waterdichtheid. Door de gunstige eigenschappen wordt ultra-lichtbeton tegenwoordig ook toegepast bij monoliete gevelconstructies. Lichtbeton wordt al sinds mensenheugenis in de bouw toegepast en heeft een goede bekendheid en toepassing verworven als constructief bouwmateriaal dankzij de gunstige eigenschappen als laag eigen gewicht, goede thermische isolatie en brandbestendigheid.

Hectar® oplegnok uit ultralichtbeton
• Uitstekende isolatiewaarde
• Hoge draagkracht en hoge mate van waterdichtheid