Kruipruimteloos bouwen

Het is tijd om kruipruimteloos te bouwen

Het Hectar funderingsvloersysteem gaat uit van een in het werk gestorte begane grondvloer zónder kruipruimte. In vrijwel geen enkel ander land dan Nederland wordt het merendeel van de nieuwbouwwoningen nog altijd gebouwd met een kruipruimte. In het verleden werd dit gedaan om houten vloeren van woningen droog te houden.

Door ventilatie aan de onderzijde van de vloer werd voorkomen dat de balken en planken door vocht gingen rotten. Door de hedendaagse toepassing van geïsoleerde betonvloeren is de noodzaak om onder de vloer te ventileren verdwenen. Desondanks worden vandaag de dag nog steeds vrijwel alle nieuwbouw woningen voorzien van een nutteloze ruimte onder de woning.

Aan het bouwen van kruipruimtes kleven een aantal nadelen, zoals problemen met het voldoende kierdicht krijgen van de vloer ter plaatse van bijvoorbeeld doorvoeren en het kruipluik. Hierdoor komt koude en vochtige lucht in de woning. Een ander bezwaar is dat door de hoge grondwaterstand in bepaalde regio’s kruipruimtes permanent of tijdelijk onder water kunnen staan, met alle nadelige gevolgen van dien. Tot slot noemen we de lineaire koudebrug die nagenoeg niet te vermijden is. Via een dergelijke koudebrug ter plaatse van de aansluiting fundering en opgaand metselwerk komt kou en vocht in de woning, wat ook nog eens tot schimmelvorming kan leiden. Op de afbeelding is de koudebrug met een warmtebeeld opname duidelijk zichtbaar.

In oudere woningen met slecht geïsoleerde vloeren en vochtige kruipruimtes worden deze tegenwoordig steeds vaker nageïsoleerd met luchtzakken, schelpen, EPS korrels e.d. Kortom, in de tegenwoordige nieuwbouw zijn kruipruimtes nutteloze ruimtes. Deze worden echter nog steeds toegepast, omdat “we het nu eenmaal altijd zo doen”. Een ander veelgehoord argument is dat de kruipruimte de mogelijkheid biedt om later leidingen te onderhouden of te verleggen. Dit kan met het HECTAR systeem eveneens. Zo wordt elke vuilwaterbuis uit één stuk gemaakt en via de kortste weg rechtstreeks naar buiten de fundering gevoerd en aangesloten op de ringleiding, die naar het gemeentelijk riool voert. Via de ringleiding kan bij een eventuele aanbouw een nieuwe aansluiting worden gerealiseerd.